giovedì 30 aprile 2015

DARIUSZ TOKARCZYK - POLONIA - FOTO E VIDEO


GALERIA ZPAP PRYZMAT KRAKOW - 25 APRILE

ADOLFINA DE STEFANI & ANTONELLO MANTOVANI  -  ITALIA
LA COPPIA


GALERIA ZPAP PRYZMAT KRAKOW - 25 APRILE

ALEXANDER FRAI PIENIEK  -  POLONIA
SNIPERGALERIA ZPAP PRYZMAT KRAKOW - 25 APRILE

EMILIO & FRANCA MORANDI  -  ITALIA
FITNESSGALERIA ZPAP PRYZMAT KRAKOW - 25 APRILE

MAJA KUBACKA  -  POLONIA
......'CAUSE I LOVE MY MAT


CRICOTEKA TADEUSZ KANTOR KRAKOW - 25 APRILE

TERESA WELMINSKA, ANDRZEJ WELMINSKI, ANDZIK KOWALCZYK  -  POLONIA
WCHODZIMY W TO W CIEMNOCRICOTEKA TADEUSZ KANTOR KRAKOW - 25 APRILE

LUKASZ MURZYN  -  POLONIA
IKONA PERFORMANCE


CRICOTEKA TADEUSZ KANTOR KRAKOW - 25 APRILE

GRAZYNA BOROWIK  -  POLONIA
SANSARACRICOTEKA TADEUSZ KANTOR KRAKOW - 25 APRILE

EMILIO & FRANCA MORANDI  -  ITALIA
BREADCRICOTEKA TADEUSZ KANTOR KRAKOW - 25 APRILE

DANIEL DALIGAND  -  FRANCIA
FANTASMA


GALERIA FLORIANSKA 22 KRAKOW - 24 APRILE

TEATR HOTHAUS: WOJCIECH DAWID TERECHOWICZ, ALEKSANDER KOPANSKI, ZANETA GROBORZ-MAZANEK, MAGDALENA KUREK, MALGORZATA STASIAK, BARTOSZ KWAPIEN  -  POLONIA
BEZ CIEBIE MOJE SERCE USYCHA.  SENZA DI TE LANGUISCE IL COR. WITHOUT YOU MY HEART LANGUISHES.GALERIA FLORIANSKA 22 KRAKOW - 24 APRILE

ANDRZEJ DUDEK-DURER  -  POLONIA
META....DEMA...TRANS....TERIALIZACJA


GALERIA FLORIANSKA 22 - 24 APRILE

PAOLO GUGLIELMO CONTI  -  ITALIA
AZIONE PITTOPLASTICAGALERIA FLORIANSKA 22 KRAKOW - 24 APRILE

ADAM GRUDZIEN  -  POLONIA
ORNAMENTATORZY


GALERIA FLORIANSKA 22 KRAKOW - 24 APRILE

GRUPA SZTUKA GESTU  -  POLONIA
MOZE......


GALERIA FLORIANSKA 22 KRAKOW - 24 APRILE

BRUNO SULLO  -  ITALIA
PEACE


GALERIA FLORIANSKA 22 KRAKOW - 24 APRILE

KATARINA BAZARNIK & ZENON FAJFER  -  POLONIA
LIBERTY POEM


GALERIA MIASTO SZTUKI KRAKOW - 24 APRILE

BRUNO SULLO  -  ITALIA
ABSENCE (  DVD )


GALERIA MIASTO SZTUKI KRAKOW - 24 APRILE

PAULINA ZADLO & GRZEGORZ WOJCIK  -  POLONIA
W  EZOTERYCZNYM  SPIECIU  PIERWIASTKOW


GALERIA MIASTO SZTUKI KRAKOW - 24 APRILE

MAURO ANDREANI & PAOLO BOTTARI  -  ITALIA
19952015 L'INFINITO E LA STORIA  ( DVD )GALERIA MIASTO SZTUKI KRAKOW - 24 APRILE

HELINA HUKKATAIVAL  -  FINLANDIA
RED AND BLACK MESSAGES


GALERIA MIASTO SZTUKI KRAKOW - 24 APRILE

ANDRZEJ DUDEK-DURER  -  POLONIA
JALO ZYWA RZEZBA, NON STOP W MIEJSCACH, W KTORYCH SIE POJAWIA


mercoledì 29 aprile 2015

PROGRAMMAPRESENTAZIONE PROGETTO

Inicjatorem PERFOMEDIÓW, międzynarodowych spotkań  performerów organizowanych   od roku 1980  w różnych krajach Europy, jest  EMILIO MORANDI, włoski twórca  intermedialny, malarz, instalator, artysta wideo i performer, kurator wystaw i uczestnik międzynarodowych festiwali sztuki, założyciel Grupy PULS/PLUS, współzałożyciel ruchu artystycznego ZEROTRE, właściciel Galerii Artestudio i Muzeum Sztuki Współczesnej w Ponte Nossa-Bergamo.  W 2003 r. Emilio Morandi zrealizował projekt  Brain Academy Apartment, który włączony został do programu  50. Biennale Sztuki w Wenecji.
Performance jest tym szczególnym rodzajem wypowiedzi artystycznej, który pozwala na budowanie bezpośredniej relacji pomiędzy twórcą-dziełem  i widzem.
Istotą performance, jego materią, formą, treścią i celem jest człowiek, jego indywidualne doświadczenia cielesno-duchowe, intelekt                                     i podświadomość. Obecność artysty „tu i teraz”, jego działanie w czasie realnym są  wiarygodnym sposobem manifestacji treści osobistych, ale również społecznych, politycznych czy kulturowych. Spotkanie twórcy              i odbiorcy, bez pośrednictwa mediów,  pozwala zbudować akcję opartą na elementach improwizacji, podjąć grę z zastanym kontekstem.
Tegoroczny międzynarodowy festiwal sztuki „ na żywo”,  Perfomedia 2015,  odbędzie się w Krakowie w dniach 24 – 25 kwietnia. Miejscem spotkań będą:  Galeria Floriańska 22, Galeria Miasto Sztuki, Galeria ZPAP Pryzmat, Cricoteka Tadeusz Kantor.
                                                  

                                                                  Grazyna Borowik


PERFOMEDIA  iniziatore, interprete di incontri internazionali organizzati dal 1980 in diversi paesi europei, è EMILIO MORANDI, fondatore italiano di Intermedia, pittore, installazione, video artista e performer, curatore e partecipante in festival d'arte internazionali,  fondatore del gruppo PULS / PLUS, co-fondatore del movimento artistico ZEROTRE proprietario Artestudio Galleria e il Museo di Arte Contemporanea di Ponte Nossa-Bergamo.             
Nel 2003 Emilio Morandi realizzato Brain Academy Apartment progetto, che è stata inclusa nel programma della 50 ° Biennale di Venezia.
Le prestazioni sono questa particolare forma di espressione artistica, che permette di costruire un rapporto diretto tra il creatore e lo spettatore-lavoro.
L'essenza della performance, la sua materia, forma, il contenuto e lo scopo dell'uomo è, le singole esperienze di fisica e mentale, l'intelletto e il subconscio. La presenza dell'artista "qui e ora", funziona in tempo reale è un modo affidabile di manifestazione di contenuti personali, ma anche sociale, politico o culturale. Il creatore della riunione e il destinatario, senza passare attraverso i media, permette di costruire l'azione sulla base di elementi di improvvisazione, di prendere il gioco al contesto contemporaneo.
Festival internazionale d'arte "dal vivo" di quest'anno, Perfomedia 2015 si terrà a Cracovia il 24-25 APRILE. Il luogo di incontro sarà: Galleria Florian 22,   Galleria ZPAP Pryzmat, Galleria Miasto Sztuki, Cricoteka Tadeusz Kantor.
                                                                      Grazyna Borowik


PERFOMEDIA 2015 KRAKOW - 24 / 25 APRILE 2015